Zelfmoord van een naaste … complexe rouw

De gevolgen van het verlies van een naaste is normaal al zeer ingrijpend, maar als het verlies het gevolg is van zelfmoord zijn de gevolgen en het rouwproces zeer complex.        Dit komt o.a. door gevoelens van boosheid/woede, onmacht en schuld.

Dr. Vic geeft informatie en tips over de gevolgen van zelfmoord van een naaste.