Hypnotherapie

Over hypnose bestaan vele fabels mede ontstaan door de show-media. Onderstaand zie je enkele van de meest voorkomende misvattingen over hypnose, en feiten gebaseerd op onderzoeken door medische en psychologische autoriteiten en vele jaren studie en praktische ervaring.

Het mooie echter is dat hypnotherapie verbazingwekkend snel en effectief werkt. Hoe het precies werkt, weten we nog niet, maar wat maakt dat uit? Het gaat erom dat je van je probleem af komt.

Feiten en fabels:

FEIT: Het Onderbewustzijn zal ALTIJD het individu beschermen – en kan de leugen herhalen (hoewel er geen waarheid of leugen door het onderbewustzijn te onderscheiden is).

FABEL: Hypnotisme is van het occulte of bovennatuurlijke.

FEIT: Hypnose is wetenschappelijk. Het is niet bovennatuurlijk of van het occulte, maar een puur natuurlijke manifestatie van de krachten van de geest. Mensen komen vele malen per dag in hypnose, wakker of slapend, tv kijken, autorijden, lezen of dagdromen.

FABEL: Een hypnotiseur, brengt je met het gebruik van kalmerende woorden en zachte muziek gewoon in slaap.

FEIT: In de staat van hypnose is de bewuste geest volledig ontspannen en uitgerust, maar slaapt niet. Terwijl in de slaap de bewuste geest tot op zekere hoogte gespannen en alert is.

FABEL: Hypnose is onnatuurlijk.

FEIT: Hypnose komt te allen tijde bij alle mensen voor. Het woord ‘hypnose’ betekent, in lekentermen, wanneer je je gemoedstoestand of bewustzijn verandert. Je verandert je toestand niet, je verandert je toestand. Wanneer je gelukkig, verdrietig, opgewonden, verdrietig, bang, moe, hyper alert bent – dit zijn allemaal verschillende bewustzijnstoestanden; vormen van hypnose. Hypnotherapie is waar hypnose bewust wordt gebruikt.

FEIT: Hypnose heeft eigenlijk niets te maken met de wil: het hangt af van verbeelding, een faculteit die veel sterker is dan de wil.

FABEL: Slechts een klein deel van de bevolking kan gehypnotiseerd worden.

FEIT: tot 95% van de volwassenen, kan tot op zekere hoogte worden gehypnotiseerd. Sommige mensen reageren sneller dan anderen. In een gemiddelde groep, genietend van hun eerste ervaring met hypnose, zal ongeveer 1 op de 5 onmiddellijk in een diepe trance komen. Er zijn twee klassen van mensen die niet kunnen worden gehypnotiseerd: de krankzinnigen en baby’s die te jong zijn om de woorden te begrijpen van de therapeut (hoewel tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar kinderen in bijna permanente staat van hypnose zijn)

FABEL: Heel weinig mensen kunnen hypnotiseren.

FEIT: Elke normaal intelligente persoon kan leren hypnotiseren. Maar dit betekent niet dat iedereen dat zou moeten doen. Net zoals sommigen betere artsen zijn dan anderen, of betere golfers, zo maken sommigen betere hypnotiseurs. Bovendien vereist succes in deze vaardigheid, net als in elke andere, intensieve studie en oefening.

FABEL: De essentie van hypnose is dat de wil van de therapeut die van de klant “domineert”.

FEIT: Er is geen “overheersing” of “onderwerping” in hypnose. De hypnotiseur helpt de cliënt om zijn of haar eigen latente of verborgen vermogens los te laten en uit te drukken. Bijvoorbeeld. Een man die niet gewend is om in het openbaar te spreken, kan, wanneer hij gehypnotiseerd is, vloeiend spreken tegen een publiek van duizenden. Hij had al het vermogen om dit te doen, maar onderdrukte het met zijn eigen twijfels en angsten; en de hypnotiseur laat dat vermogen los. Een leraar van welsprekendheid zou hetzelfde kunnen doen, maar zou er maanden over doen om het te doen. Hypnose zorgt snel voor een gewenst resultaat.

FABEL: Een persoon kan tegen zijn wil gehypnotiseerd worden.

FEIT: Voor alle praktische doeleinden moet een persoon toestemming geven om dit te doen voordat hij kan worden geïnduceerd om de hypnotische staat te komen. Een scepticus, die de mogelijkheid van hypnose ontkent, kan een onuitgesproken wens hebben om het te ervaren, of vice versa.

FABEL: De hypnotiseur heeft absolute controle over de geest en het lichaam van de cliënt.

FEIT: Dit is de meest absurde en schadelijke van alle misvattingen over hypnose. GEEN enkele hypnotiseur kan iemand iets laten doen of zeggen dat in strijd is met hun diepgewortelde principes. Een meisje dat normaal gesproken niet op de dansvloer te zien zou zijn, in hypnose, kan haar remmingen afwerpen en een krachtige draai dansen. Maar een bescheiden meisje kon zeker niet tot actie te bewegen om zich volledig uit te kleden in het bijzijn van een persoon, inclusief de hypnotiseur. Elke suggestie die oprechte morele verontwaardiging of weerzin wekt, zorgt er onmiddellijk voor dat de cliënt de trance doorbreekt, door eruit te komen. Hypnose is dus geen verdoving die de persoon hulpeloos maakt. Het is een middel om iemands eigen krachten en capaciteiten vrij te geven en te intensiveren.

FABEL: Hypnotherapie vereist een diepe trance.

FEIT: Hypnose heeft veel therapeutische toepassingen, maar de resultaten zijn niet afhankelijk van de diepte van trance. Sommige zenuwaandoeningen kunnen volledig worden genezen in de lichtste staat van trance, terwijl een andere cliënt met dezelfde klacht een dieper niveau van trance nodig heeft om dezelfde voordelen te ontvangen.

FABEL: Een cliënt mag niet ontwaken na hypnose.

FEIT: Als de cliënt aan zijn lot zou worden overgelaten, zou hij in een gewone slaap vallen en normaal ontwaken.

FABEL: Hypnose is gevaarlijk.

FEIT: Een auto is op zichzelf niet gevaarlijk, voedsel is niet gevaarlijk en kalmeringsmiddelen zijn niet gevaarlijk. Maar als ze misbruikt worden, kunnen ze allemaal gevaarlijk zijn. Hypnose in de handen van een amateur kan gevaarlijk zijn, maar bij correct gebruik is door een goed opgeleide beoefenaar volkomen veilig.

FABEL: Een persoon weet niets als hij gehypnotiseerd is.

FEIT: In lichte en gemiddelde niveaus van hypnose is de cliënt zich volledig bewust van wat er wordt gezegd en gedaan. Hij kan ontkennen dat hij gehypnotiseerd was. Zelfs in diepe trance ben je in staat om alles te horen wat er gebeurt.

FABEL: Orthodoxe geneeskunde veroordeelt hypnose.

FEIT: De Amerikaanse (juni 1958) en Canadese en Britse ((23 april 1955) Medische verenigingen accepteerden de therapeutische waarde van hypnose. Hypnose wordt gebruikt in de tandheelkunde en door chirurgen om een drugsloze staat van anesthesie te produceren zonder angst of lijden door de cliënt. Veel orthodoxe psychologen en psychiaters gebruiken hypnose vandaag de dag. De Mayo-kliniek heeft hypnose gebruikt als aanvulling op anesthesie en heeft nog nooit een slachtoffer gemaakt die wordt toegeschreven aan de hypnotische verdoving.

FABEL: Hypnotherapie vereist veel lange sessies.

FEIT: Bij veel patiënten kan in zeer korte tijd volledige verlichting worden verkregen. In sommige gevallen zijn slechts een paar sessies nodig.

FABEL: Hypnotisme is een new age cult ding, zoals kristallen en piramides en zo.

FEIT: Hypnose bestaat al sinds de mensheid een bewuste (en dus onbewuste) geest heeft. Het wordt al gebruikt als therapievorm sinds vóór de geschreven geschiedenis.