Plantmedicijnen

Ayahuasca is een sacrament, een voertuig voor de universele Energie, die het bewustzijn overstijgt, en bestaat uit twee soorten planten. De ene plant heeft een DMT houdende stof. Maar omdat DMT normaliter door het lichaam afgebroken wordt, hebben we een MAO remmer nodig om de DMT toch op te kunnen nemen. Ayahuasca werkt helend op het lichaam, emotionele gesteldheid en op de mentale vervormingen die we in ons hebben. Ayahuasca is een psychoactief medicijn dat ervoor zorgt dat ons actieve brein (Cortex; het kritische, ver-oordelende brein) geen invloed meer heeft waardoor ervaringen vanuit je onderbewuste, in je bewustzijn komen. De meest gebruikte Ayahuasca combinaties zijn de Zuid Amerikaanse (Caapi met Chacruna) en de combinatie Peganum Harmala met Jurema of Jurema/Acacia). Beide soorten hebben ongeveer hetzelfde effect.
Je kan o.a. ervaren dat je in een soort mega-intelligentie komt. Hierdoor ga je heel anders kijken naar je gedrag, je emoties, je herinneringen en je relatie met het Hogere, het universum of andere spirituele dimensies en wezens.
Ayahuasca opent je hartcentrum, zodat je weer liefde voelt voor onze medemens, je leven maar vooral voor jezelf.

De effecten van Ayahuasca kunnen van persoon tot persoon verschillen. Het is gebruikelijk dat men visioenen heeft van dieren, zoals slangen en luipaarden, vergelijkbaar met die welke ervaren worden binnen inheemse psychotrope tradities. Deelnemers kunnen ook visioenen hebben van vrienden en familieleden, of visuele inzichten ervaren in vorige levens en in hun psyche. Ayahuasca heeft een natuurlijke relatie met ons brein dat de deur opent in ons bewustzijn. Aan de ene kant produceert Ayahuasca bepaalde neuro-chemische acties op basis van zijn moleculaire eigenschappen (alkaloïden). Aan de andere kant helpt ons opnieuw te integreren met een eeuwig kennissysteem dat teruggaat tot de oorsprong van de mens. Ayahuasca heroriënteert de zenuwen, meridianen en interne energieën die de verbindingen tussen geest, lichaam, ziel en geest regelen.

We hebben allemaal een plaats waar al je min of meer schokkende of teleurstellende ervaringen, opgebouwd tijdens ons leven, is opgeslagen. Dit zijn gedeeltelijk bewuste herinneren, maar voor een grootste deel uit onbewuste ervaringen. Deze herinneringen gaan terug tot in onze prenatale tijd. Sommige van deze ervaringen zijn traumatisch en liggen on-geheeld op de bodem je onbewuste.  Met Ayahuasca beleven we deze ervaringen opnieuw en brengen deze onbewuste ervaringen naar je bewustzijn zodat de negatieve lading ervan verdwijnt.
​Ayahuasca werkt genezend en is zuiverend op ons welzijn. ​

Het is jammer dat etno-biologen en -chemici de Ayahuasca componenten en andere heilige planten gewoonlijk classificeren als hallucinogenen, wat betekent dat ze visioenen produceren die niets met de realiteit te maken hebben.

Voor degenen die ervaringen met plantmedicijnen hebben zijn de visioenen veel meer waarheidsgetrouwe gidsen voor de werkelijkheid dan het wetenschappelijk perspectief op plantmedicijnen. In feite lijken de ‘wonderen’ die we ervaren erg veel op visioenen en extatische toestanden beschreven door heiligen van vele religies. Ayahuasca opent de deuren van communicatie tussen de geest en het astrale, een parallelle dimensie (energetisch) die zich in ons en tegelijkertijd in de kosmos bevindt.

Als je meer informatie en achtergronden over plantmedicijnen wilt , neem dan contact op met Psycho-reset.

Een aantal keer per jaar organiseer ik een weekend ceremonie, (uiteraard op locatie provincie Groningen) van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. All-Inclusive, (alleen eigen beddengoed mee nemen) Hierbij worden Sjamanistische ceremoniële tradities en gewoontes gebruikt. Ook doen we lichaamsgerichte oefeningen om dieper in jezelf te kunnen gaan. Vooral omdat het (ook voor mij) een magische en soort ‘heilig’ medicijn is wat moeilijk met onze ratio te bevatten is.

Als voorbereiding op een ceremonie kan je het beste (zowel lichamelijk als geestelijk) goed voorbereiden, vanaf ongeveer een week voor aanvang. Licht eten (vegetarisch) geen genotsmiddelen etc.. Je krijgt uiteraard een lijst van alle do’s en dont’s en welke voedingsmiddelen je de laatste week beter niet kan nemen.

Na aanmelding doe ik een telefonische intake met jou om goed jouw onderliggende motivatie en doel te weten, en je medische staat van zijn. Niet iedereen zal hier positief doorheen komen, omdat je GEEN medicatie zoals bijvoorbeeld antidepressiva of antipsychotica mag gebruiken en helaas gebruiken al rond de 1,2 miljoen Nederlanders deze medicaties. Hier zitten ook MAO-remmers in die in conflict met Ayahuasca komen. Sommige onderliggende ziekten als hartaandoeningen zijn ook een contra-indicatie. Bij twijfel altijd eerst je huisarts raadplegen.