Als ouders bekvechten, betalen de kinderen de prijs…

Wat zijn de gevolgen voor kinderen als de ouders ruzie maken of zelfs alleen maar hun stem verheffen?  Helaas is aangetoond dat de gevolgen voor kinderen net zo groot kunnen zijn als wanneer kinderen geslagen worden of zelfs misbruikt worden.  Ofwel; een ingrijpende (traumatische) ervaring die enorme negatieve gevolgen hebben in hun volwassen leven !  Als je zou weten wat voor gevolgen dit heeft, zouden we beter nadenken voordat we onze stem gaan verheffen of ruzie maken.

Dr. Vic geeft tips ter voorkoming van schade die kids oplopen.

Kind bang