EFT/tapping

EFT (Emotional Freedom Techniques) ofwel Tapping.
Wat is het en hoe werkt het?

EFT/tapping is een bijzonder effectieve methode (ook eenvoudige zelfhulp) om stress gerelateerde (spanning) klachten en lichamelijke klachten weg te nemen. Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2017 zorgt het kloppen/tappen op een aantal punten van hoofd en romp ervoor dat het niveau van het stresshormoon cortisol wordt verlaagd. Door de combinatie van EFT/tapping met bestaande therapeutische interventies wordt de koppeling tussen een trigger (herinnering aan eerder beleefde nare ervaring) en de opkomende onplezierige emoties (behorend bij dat trauma) opgeheven. Je kan na een succesvolle behandeling aan een nare gebeurtenis terugdenken zonder dat de heftige emoties daarbij opkomen. Onder andere kunnen; faalangst, onzekerheid en angst om gezien te worden hiermee weggenomen worden.

Zelfs professionele Ggz therapeuten (en psychiaters) die deel hebben genomen aan een EFT/tapping workshop of training zijn verbaasd over de snelle resultaten bij vakkundig toepassen van EFT/tapping. Emdr wordt binnen de Ggz ingezet om met name trauma gerelateerde problematiek aan te pakken. EFT/tapping werkt op dezelfde manier als Emdr (lichamelijke prikkeling van de zintuigen). Recent onderzoek wijst uit dat EFT/tapping veel effectiever en sneller werkt dan Emdr.

EFT/tapping is al ontelbare keren succesvol gebleken voor o.a. fobische klachten als hoogtevrees, smetvrees, vliegangst en sociale angsten. En op een basaler niveau doet het je zelfvertrouwen toenemen en wordt het eenvoudiger om persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid, relaties, werk en vrije tijd te bereiken. In veel andere Westerse landen in de wereld is EFT/tapping al ‘gemeengoed’ geworden en wordt als therapeutische interventie toegepast. Bevrijd van (negatieve) emoties!

EFT/tapping maakt gebruik van- en combineert onderstaande methoden:

  • CGT (Cognitieve Gedrags Therapie) beïnvloedt gedachten en gedrag
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) beïnvloedt ook gedrag gedachten
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) herprogrammeert gedachten en aannames
  • Acupressuur /tapping herstelt geblokkeerde energiebanen in het lichaam doordat de verbinding tussen een trigger en opkomende emoties worden ontkoppeld)
  • Mindfulness creëert ontspanning en rust in het hoofd  (niet-oordelend ervaren en accepteren wat er is)

Ogenschijnlijk kleine, vervelende gebeurtenissen in je leven kunnen de oorzaak zijn van vage (of duidelijke) lichamelijke en/of psychische klachten of belemmeringen. Dat geldt natuurlijk zeker voor de grotere, traumatische gebeurtenissen. Veel mensen zijn moe geworden na jarenlang sessies in de reguliere GgZ, waar vaak slechts (tijdelijke) matige resultaten mee worden behaald. Moedeloos omdat niets lijkt te helpen en je er alleen lijkt voor te staan. Met EFT/tapping heb je geen tientallen sessies vol lastige gesprekken nodig om je prettiger te gaan voelen.
Ontelbare praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat EFT/tapping een zeer effectieve techniek is, zelfs voor het effectief behandelen van ernstige trauma´s ofwel PTSS. Hiervoor zijn ook beduidend minder sessies nodig dan de reguliere therapievormen en de kans dat de klachten terugkomen is klein.  Voor info over hoe het komt dat we ons rot voelen  

Ontdek hoe EFT/tapping je zelfs van langdurende, storende gedachten, handelingen en andere (lichamelijke) klachten af kan helpen.

Lees verder voor meer informatie over EFT/tapping.

Ben je geïnteresseerd ? Maak dan een afspraak voor een gratis videogesprek van een half uur, bij Psycho-Reset.