Aanbod en prijzen

Via de contactmail of telefonisch plannen we een afspraak voor een intakegesprek (videobellen of op locatie) waarvan het eerste half uur gratis is. Je krijgt een intakeformulier toegezonden die je minimaal twee dagen voor de intake ingevuld moet terugsturen. Hoe korter de behandeltijd, hoe beter!

Bij Psycho-reset  kan je (bijna altijd) binnen een week, terecht; dus geen lange wachtlijsten !!!  Het eerste half uur is gratis!

We bespreken jouw hulpvraag/problematiek en ik laat je vast kort ervaren dat EFT-therapie jou weer tevredener en energieker kan maken. Na het half uur begint de facturering.

Een traject duurt 2 maanden en bestaat uit 4 EFT sessies van 1 1/2 uur en 25 ondersteunende interventies en thuisoefeningen (ca. 3 keer per week) die je digitaal aangeleverd krijgt.

Je leest het goed….  je moet zelf ook flink aan het werk om samen met mij voor eens en voor altijd een effectieve en definitieve (gedrags)verandering tot stand te brengen zodat jij je eindelijk weer echt tevreden kan voelen.

Dit traject kost normaal 990,- euro, maar omdat dit een pilot betreft kan ik het de eerste 10 clienten aanbieden voor slechts 660,- euro in ruil voor uitgebreide referenties en feedback op mijn aangeboden ‘tools’, voor op mijn site. Bij akkoord bevinding en ondertekening verbinden wij ons beiden aan onze wederzijdse verantwoordelijkheden puur voor jouw welzijn. Natuurlijk is e.e.a. afhankelijk van een positieve ‘klik’ tussen jou en mij.

DUUR…..?   Dit kan wel een fors bedrag lijken om in jezelf te investeren, echter als je een week op vakantie gaat, ben je dit bedrag al snel kwijt. En je hebt je hele leven lang profijt van een paar sessies in ruil voor slechts één week vakantie…… DUS…!!!

Mijn tarief op locatie is 90,=  per uur inclusief btw. Laagdrempelige online therapie (videobellen) kost 70,=  per uur inclusief btw.